Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

I Am Lost - Jason LytleOn the commute I fade from view
What now is true...I am lost!

Δεν υπάρχουν σχόλια: